Visie & Beleidsplein

Model algemene voorwaarden voor huur van gemeentelijke sportaccommodaties

Mel, M. (2015). Model algemene voorwaarden voor huur van gemeentelijke sportaccommodaties. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten.

Bij het hanteren van algemene voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen over en weer dus vastgelegd in twee verschillende documenten, te weten de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden. In de huurovereenkomst worden vaak de kernverplichtingen omschreven, terwijl in de algemene voorwaarden meer algemene verplichtingen zijn opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan aansprakelijkheidskwesties en afspraken over wijzigingen aan het gehuurde.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten,

Download(s)

Model algemene voorwaarden voor huur van gemeentelijke sportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mieke Mel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contracten
huur en verhuur
sportaccommodaties