Visie & Beleidsplein

Schoolzwemmen

perspectief gemeenten 2016

factsheet 2017/1

Floor, C. (2017). Schoolzwemmen: perspectief gemeenten 2016, factsheet 2017/1. Utrecht: Mulier Instituut.

Gemeenten hebben sinds 1985 geen verplichting meer vanuit de Rijksoverheid om schoolzwemmen te ondersteunen. Zij kunnen echter nog wel zelf de keuze maken om schoolzwemmen te ondersteunen. In dit onderzoek is aan gemeenten een aantal vragen gesteld met betrekking tot schoolzwemmen. In totaal hebben 253 gemeenten aan het onderzoek meegedaan. Op dit moment ondersteunt 30 procent van de gemeenten schoolzwemmen. Dit percentage ligt hoger bij de grotere gemeenten dan bij de kleinere gemeenten. De belangrijkste reden om het schoolzwemmen te ondersteunen komt voort uit traditie. Bij het afschaffen van schoolzwemmen speelt financiering een grote rol. In de toekomst verwacht 13 procent van de gemeenten minder te investeren in schoolzwemmen en 4 procent denkt eraan om het af te schaffen. Deze publicatie is tot stand gekomen via het project NL Zwemveilig: een initiatief van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, ondersteund door het ministerie van VWS.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Schoolzwemmen : perspectief gemeenten 2016 : factsheet 2017/1

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Corry Floor

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

factsheets
gemeenten
schoolzwemmen
zwemmen