Visie & Beleidsplein

Evaluatie SportklimaatApp pilot 2

Kalmthout, J. van, Ginneken, Z.J.M.S. van, & Romijn, D. (2016). Evaluatie SportklimaatApp pilot 2. Utrecht: Mulier Instituut.

De doelstelling van de SportklimaatApp luidt als volgt: een zo volledig en ongekleurd mogelijk beeld krijgen van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat tijdens diverse sportwedstrijden plaatsvindt. In het voorjaar van 2015 werd een eerste pilot met de SportklimaatApp uitgevoerd (Romijn et. al., 2016). Na de eerste pilot werd zichtbaar dat er mogelijkheden zijn voor de SportklimaatApp om uit te groeien tot een monitoringinstrument voor sportklimaat tijdens wedstrijden. Dit was de aanleiding om een tweede uitgebreidere pilot op te zetten met meer observanten, meer wedstrijden en in meer verschillende takken van sport. Deze tweede pilot had, evenals de eerst pilot, als doelstelling om proefondervindelijk te komen tot een volwaardig en aanvullend monitorinstrument voor het in beeld brengen van het sportklimaat. Ook uit de tweede pilot wordt duidelijk dat de SportklimaatApp de potentie heeft om ingezet te worden als een van de monitoringinstrumenten voor een Veilig Sportklimaat. De SportklimaatApp is vanaf 2017 als monitoringinstrument opgenomen in de jaarlijkse VSK-monitor. Zoals ook uit de eerste pilot bleek, zijn kwalitatief goede en gemotiveerde observanten van groot belang voor de uitkomsten van de app. Met de hogescholen wordt gewerkt aan een solide methode van registreren met de SportklimaatApp.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatie SportklimaatApp pilot 2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Zoƫ van Ginneken
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Sportiviteit & respect (project)
normen en waarden
sportapps
sportiviteit
veiligheid
wedstrijdsport