Visie & Beleidsplein

Notitie buitensporttarieven

(2016). Notitie buitensporttarieven. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Verschillende ontwikkelingen in Amsterdam zijn aanleiding om het huidige tarievenbeleid aan te passen. Deze ontwikkelingen zijn: 

  • Eén bestuurlijke organisatie
  • Flexibel aanbod
  • Verschil in tarief in de stadsdelen

Het nieuwe buitensport tarievenbeleid heeft de volgende doelstellingen:

  • Het vergroten van de toegankelijkheid en verbetering van de (multifunctionele) bezetting van de accommodaties waarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de Amsterdamse sportdeelname; 
  • Eenduidige, transparante en eenvoudig te hanteren tarieven voor alle gemeentelijke buitensportaccommodaties;
  • De gemeente sluit aan bij het aangenomen initiatiefvoorstel van Roemburg, wat de centrale verhuur van sportaccommodaties beoogd;
  • De gemeente voldoet aan wet- en regelgeving;
  • Het verkrijgen van meer inzicht in kostprijzen en indirecte subsidies voor zowel de gemeente als de gebruikers;
  • Het leveren van een bijdrage aan de gemeentelijke financiële taakstellingen zonder dat de betaalbaarheid voor lokale sportverenigingen in het geding komt;
  • Het bieden van ruimte voor ondernemerschap en maatwerk.

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam,

Download(s)

Notitie buitensporttarieven gemeente Amsterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
beleidsnota's
sportaccommodaties
tarieven