Visie & Beleidsplein

Visiedocument Veldhoven beweegt!

(2016). Visiedocument Veldhoven beweegt!. Veldhoven: Gemeente Veldhoven.

De Kadernota Sport ‘Veldhoven: een sport hoger’ had een looptijd tot 2014. Op dat moment is geen nieuw sporten beweegbeleid geformuleerd. Echter, in de huidige snel veranderende samenleving en vanwege de ingrijpende sociaal-maatschappelijke transities, is een nieuw visiedocument noodzakelijk. Een document dat bevordert dat elke inwoner, uit het oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing op verantwoorde wijze kan sporten en bewegen

Het visiedocument is tot stand gekomen volgens de samenspraakprocedure van de gemeente Veldhoven en in samenwerking met uiteenlopende Veldhovense partijen, onder begeleiding van Sportservice Noord-Brabant. Om relevante en belangrijke informatie op te halen en draagvlak te creëren, hebben we brainstormsessies georganiseerd met:

  • Een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de Veldhovense sportwereld.
  • Binnensportverenigingen.
  • Buitensportverenigingen.
  • Professionele instellingen/organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, GGD, Cordaad, Maxima Medisch Centrum, Katholieke Bond voor Ouderen, Seniorenraad en Stichting Leergeld.

Uitgever(s): Gemeente Veldhoven,

Download(s)

Visiedocument Veldhoven Beweegt!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.