Visie & Beleidsplein

Sport, het hart van onze samenleving! 2016-2019

Jensen-Leeman, B. (2015). Sport, het hart van onze samenleving! 2016-2019. Aalten: Gemeente Aalten.

Deze nota start met een terugblik op de sportnota “Sport Leeft!”, het sportbeleid van de gemeente Aalten in de periode 2010-2015 en het resultaat van de afgelopen periode op de verschillende beleidsthema’s. Vervolgens worden de maatschappelijke trends en ontwikkelingen en de bovenlokale en lokale beleidsontwikkelingen benoemd. In de afgelopen periode heeft het zwaartepunt van het sportbeleid voornamelijk op subsidies en accommodaties gelegen.

De nota sluit af met onze visie op sport voor de periode 2016-2019 en de speerpunten waar wij de komende periode samen met onze sportpartners aan willen werken.

Uitgever(s): Gemeente Aalten,

Download(s)

Beleidsnota sport 2016 - 2019

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bregje Jensen-Leeman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.