Visie & Beleidsplein

Wijkscan Zee- en Duinwijk

gegevens over bewegen, leefbaarheid, zelfstandig wonen en meedoen

(2016). Wijkscan Zee- en Duinwijk: gegevens over bewegen, leefbaarheid, zelfstandig wonen en meedoen. Velsen: Gemeente Velsen.

Deze wijkscan gaat over vier thema’s die alles met gezondheid te maken hebben. Want ‘gezond’ is meer dan alleen ‘niet ziek’. Er zijn heel veel factoren van invloed op gezondheid, bijvoorbeeld of mensen wel voldoende bewegen / sporten, hoe groen het is in een wijk en hoe veilig, hoe rijk of arm mensen zijn en hoe ze wonen.

Daarom hebben we de informatie over ‘gezondheid’ – het centrale begrip voor dit Gids-project – ingedeeld in vier thema’s, die ook voortkomen uit gemeentelijke ambities.

De thema’s zijn:

  • Meer Velsenaren vitaal in beweging
  • Wonen in een leefbare wijk (schoon, heel, veilig en sociaal)
  • Langer zelfstandig wonen in de wijk
  • Alle inwoners doen mee

Uitgever(s): Gemeente Velsen,

Download(s)

Wijkscan Zee- en Duinwijk, Velsen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.