Visie & Beleidsplein

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg

update 2015

Werff, H. van der, & Hoekman, R. (2016). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg: update 2015. Utrecht: Mulier Instituut.

De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. In opdracht van de provincie Limburg heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd. Eind 2013 verscheen ‘Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg’ (Van der Werff et al., 2013). De voorliggende publicatie is na de update in 2014 de tweede update op basis van de cijfers over 2014 uit het onderzoek ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN) en van de bevolkingsprognose van 2014 voor Limburg (Progneff 2015, Etil). Bij het beschrijven van de sportdeelname in Limburg is aandacht voor verschillen naar regio, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg : update 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harold van der Werff
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Limburg
accommodaties
bevolkingsontwikkeling
prognoses
provincies
sportaccommodaties
sportbeoefening