Visie & Beleidsplein

Handleiding voor huisbezoek met ouderen

onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt

Kenniscentrum Sport (2017). Handleiding voor huisbezoek met ouderen: onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt. Ede: Kenniscentrum Sport.

Deze handleiding bevat vragen die tijdens een huisbezoek kunnen worden gesteld om te onderzoeken hoe ouderen hun omgeving in relatie tot bewegen ervaren. Dit instrument maakt onderdeel van een reeks artikelen over hoe gemeenten ouderen meer kunnen laten bewegen. Wanneer ze dat doen, blijven ouderen langer zelfstandig en langer gezond. Deze artikelen geven informatie over hoe je een beweegvriendelijke omgeving kunt inrichten met en voor ouderen. Je vindt deze artikelen op het kennisplatform Allesoversport.nl onder het thema sociaal domein en beweegstimulering voor ouderen.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Handleiding voor huisbezoek met ouderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
ouderen