Visie & Beleidsplein

Aanvullende NASB sportprojecten

inzicht in kenmerken deelnemers en veranderingen in beweeggedrag

Ooms, L., & Veenhof, C. (2012). Aanvullende NASB sportprojecten: inzicht in kenmerken deelnemers en veranderingen in beweeggedrag. Utrecht: NIVEL.

In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), setting sport zijn veertien laagdrempelige sportprojecten ontwikkeld en geïmplementeerd in de periode 2008-juni 2011 om de minder actieve Nederlander aan het sporten en bewegen te krijgen. Deze sportprojecten zijn uitgebreid geëvalueerd op proces en effect. Halverwege de implementatiefase zijn aan de veertien NASB sportprojecten vier bestaande sportprojecten toegevoegd, namelijk “Go! Fit met Power” van de KNKF, “KorfbalFit” van het KNKV, “Schoolgolf” van de NGF en “(7x7) 45+ voetbal” van de KNVB. Op basis van hun inhoud was de verwachting dat deze sportprojecten ook een rol zouden kunnen spelen in het (op een laagdrempelige manier) stimuleren en/of behouden van beweeggedrag. Om hier meer inzicht in te krijgen is een pilotstudie uitgevoerd bij drie van deze vier sportprojecten: KorfbalFit, Schoolgolf en 45+ voetbal. Voor 45+ voetbal zijn gegevens uit een onderzoek van het Mulier Instituut gebruikt. De resultaten worden in deze rapportage beschreven.

Uitgever(s): NIVEL,

Download(s)

Aanvullende NASB sportprojecten : inzicht in kenmerken deelnemers en veranderingen in beweeggedrag

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms
Cindy Veenhof

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
beweegstimulering
lichaamsbeweging
sportstimulering