Visie & Beleidsplein

Onderzoeksrapportage ReSpAct deel II

Hoekstra, F., & Hoekstra, T. (2017). Onderzoeksrapportage ReSpAct deel II.

De doelstelling van de huidige rapportage is om inzicht te krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op korte termijn (tot 14 weken na revalidatie). Met andere woorden: waarom wordt/blijft de ene patiënt wel actief en de andere niet? En welke programma- en patiëntkenmerken zijn hierin bepalend? De huidige rapportage richt zich daarmee op de korte termijn resultaten van de tweede hoofddoelstelling van het onderzoek ReSpAct. De rapportage start met een korte beschrijving van de gebruikte methoden. Hierna volgt een uitgebreide beschrijving van de onderzoekspopulatie. In het volgende hoofdstuk zijn patiëntprofielen beschreven op basis van de ontvangen begeleiding. In dit hoofdstuk wordt inzicht verkregen in hoeverre de variatie van de ontvangen begeleiding samenhangt met de verandering in het sport- en beweeggedrag, psychosociale status en gezondheidsfactoren. In het daarop volgende hoofdstuk worden op dezelfde wijze andere patiëntprofielen beschreven, maar dan op basis van verschillende patiëntkenmerken (o.a. motivatie, self-efficacy en vermoeidheid). Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de verandering in het sport- en beweeggedrag, de verandering in de psychosociale status en gezondheidsfactoren verschilt tussen de profielen. Hierbij is ook aandacht voor de ontvangen begeleiden in het kader van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De rapportage is achtereenvolgens opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

  • Hoofdstuk 2: Methode
  • Hoofdstuk 3: Programmakenmerken
  • Hoofdstuk 4: Patiëntkenmerken
  • Hoofdstuk 5: Samenvatting
  • Hoofdstuk 6: Conclusie

Uitgever(s):

Download(s)

Onderzoeksrapportage ReSpAct deel II

Download PDF

Samenvatting onderzoeksrapportage ReSpAct deel II

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Femke Hoekstra
Trynke Hoekstra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
revalidatie