Visie & Beleidsplein

Evaluation of dietary intake and nutritional supplement use of elite and sub-elite Dutch athletes

Dutch sport nutrition and supplement study

Wardenaar, F.C. (2017). Evaluation of dietary intake and nutritional supplement use of elite and sub-elite Dutch athletes: Dutch sport nutrition and supplement study. Wageningen: Wageningen Universiteit.

De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift was om een beter inzicht te verkrijgen in de voedingsinname van Nederlandse topsporters en deze te vergelijken met de huidige richtlijnen en inzichten. Het onderzoek richtte zich op de inname van macro- en micronutriënten, en het gebruik van voedingssupplementen en sportvoedingsproducten. In de Dutch Sport Nutrition and Supplement Study (DSSS) is de voedingsinname van een grote groep wedstrijdsporters onderzocht. Deze sporters waren geselecteerd op basis van hun olympische status, en/of omdat ze tot de beste sporters in hun leeftijdscategorie behoorden, en/of tot de nationale- of internationale top. De deelnemers aan het onderzoek trainden meer dan 9 uur per week en vaak meerdere keren per dag. De gebruikte methode voor het bepalen van de inname gedurende de looptijd werd gevalideerd door middel van meervoudige 24-uurs metingen van de stikstofuitscheiding bij een aantal deelnemers in de urine. De inname is bepaald in een relatief korte tijd, een periode van 3 jaar, en in een grote en zeer diverse groep sporters. Sinds 2000 is maar een beperkt aantal studies van vergelijkbare omvang gepubliceerd. Dit grote aantal deelnemers geldt zowel voor de studie naar voedingsinname, beschreven in hoofdstuk 3a en 3b op basis van 553 sporters, de studie op basis van de cross-sectionele vragenlijst in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (n=1544 mannen en vrouwen in de leeftijd van 15-80 jaar), en de studie met de algemene supplementen vragenlijst (n=778 mannen en vrouwen, waarvan 51% met een NOC*NSF status). 

Uitgever(s): Wageningen Universiteit,

Download(s)

Evaluation of dietary intake and nutritional supplement use of elite and sub-elite Dutch athletes : Dutch sport nutrition and supplement study

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Floris Wardenaar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

proefschriften
topsporters
voeding
voedingssupplementen