Visie & Beleidsplein

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches

Ginneken, Z.J.M.S. van, & Lucassen, J.M.H. (2017). Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches. Utrecht: Mulier Instituut.

Kenniscentrum Sport werkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoach (BSC). Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is een EVC-traject. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. In 2016 wordt een pilot van dit EVC-traject uitgevoerd, waaraan zo’n 25 BSC’s en zeven werkgeversorganisaties deelnemen. De EVC-procedure is zowel voor de werkgevers, als voor de buurstsportcoaches van belang. Het geeft inzicht in de aanwezige kennis en ervaring, borgt deze en maakt duidelijk waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Doel van het onderzoek waarvan deze publicatie verslag doet luidt als volgt: het verwerven van inzicht in de ervaren meerwaarde van het EVC-traject door buurtsportcoaches en door werkgevers. En het verzamelen van inzichten, tips en aanbevelingen om het EVC-traject te kunnen verbeteren. Uit het onderzoek komen onder andere de volgende aanbevelingen naar voren: zorg door een duidelijke, realistische beschrijving van het EVC-traject voor juiste verwachtingen bij deelnemers; bericht alle deelnemers bij voorkeur gelijktijdig over het resultaat van deelname en over de uitslag; de oprichting van een brancheorganisatie voor buurtsportcoaches kan de meerwaarde van het EVC-traject vergroten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Zoë van Ginneken
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aanleren
buurtsportcoaches
deskundigheidsbevordering
evaluatie
kwaliteit
kwaliteitsinstrumenten
pilotprojecten
praktijkervaringen
professionalisering
werkgevers