Visie & Beleidsplein

Lokaal gezondheidsbeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid?

Hulsmeijers, M.G.A. (2015). Lokaal gezondheidsbeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid?. Nijmegen: Radboud Universiteit.

De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: in hoeverre draagt netwerkmanagement bij aan de doelbereiking op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid binnen Twentse gemeenten? Voor dit onderzoek is een vergelijkende casestudy uitgevoerd waarbij acht Twentse gemeenten als cases dienden. De doelbereiking bij gemeenten is hoger daar waar een netwerkmanager aanwezig is. In veel gemeenten ligt de rol van netwerkmanager bij de beleidsmedewerker Publieke gezondheid. Om meer vooruitgang te boeken bij de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid in de gemeenten wordt aanbevolen de beleidsmedewerker Publieke gezondheid nadrukkelijker de rol van netwerkmanager te laten vervullen. Deze netwerkmanager dient contact te houden met netwerkpartners en zich bewust te zijn van de grillige context waarin het netwerk zich bevindt. 

Uitgever(s): Radboud Universiteit,

Download(s)

Lokaal gezondheidsbeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mirthe Hulsmeijers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeentelijk beleid
gezondheid
lokaal beleid
management
netwerken
scripties