Visie & Beleidsplein

De regierol in sportbeleid binnen de gemeente Heumen

een onderzoek naar de invulling van de regierol met betrekking tot het sportbeleid binnen de gemeente Heumen

Lamers, W. (2012). De regierol in sportbeleid binnen de gemeente Heumen: een onderzoek naar de invulling van de regierol met betrekking tot het sportbeleid binnen de gemeente Heumen. Nijmegen: Radboud Universiteit.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke regierol kan de gemeente Heumen het beste aannemen om de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen te stimuleren? Voor dit onderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode gekozen. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij bestuurders van sportverenigingen, politici en een beleidsambtenaar van de gemeente Heumen. De faciliterende rol lijkt de meest voor de hand liggende rol voor de gemeente Heumen als het sportbeleid aangaat. Belangrijk hierbij is weinig initiatief en sturing/richting vanuit de gemeente. Wel is het belangrijk dat de gemeente Heumen overzicht houdt en verantwoordelijkheid blijft nemen in het netwerk. Het behoud van overzicht en verantwoordelijkheid wordt vooral veroorzaakt door de vestiging van sportparken op gemeentelijke grond. Gelijkheid en communicatie zijn belangrijke onderdelen waar de gemeente Heumen rekening mee moet houden. Communicatie is van belang om sportverenigingen op de hoogte te houden van veranderingen, gelijkheid moet terugkomen in gelijke behandeling. Verenigingen met eigen grond kunnen mogelijk gecompenseerd worden in de toekomst. 

Uitgever(s): Radboud Universiteit,

Download(s)

De regierol in sportbeleid binnen de gemeente Heumen : een onderzoek naar de invulling van de regierol met betrekking tot het sportbeleid binnen de gemeente Heumen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wout Lamers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
scripties
sportbeleid
sportverenigingen