Visie & Beleidsplein

Sportief samen verder

Sportvisie 's-Hertogenbosch

(2014). Sportief samen verder: Sportvisie 's-Hertogenbosch. s'-Hertogenbosch: Gemeente 's-Hertogenbosch.

In 2008, is met de sportvisie ‘De sportieve kracht van de stad’, een goede basis gelegd voor een actief sport en beweeg klimaat in ’s-Hertogenbosch. De visie bevatte de ambitie om de maatschappelijke waarde van sport ten volle te benutten. Om dit te bereiken streefden we naar een sterke en op de toekomst gerichte sportinfrastructuur, een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod en het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen sportorganisaties zich konden ontwikkelen tot krachtige maatschappelijk actieve organisaties.

De sportvisie heeft uitgedaagd, discussie opgeleverd en tot resultaat geleid. Daar plukken we nu de vruchten van. Onze sportvisie voelt nog altijd goed, maar we zijn inmiddels zes jaar verder. De tijd en samenleving hollen voort. Stilstaan past niet bij sport en bewegen. We willen vooruit. Tijd voor een (her)oriëntatie. Hoe gaan we sportief samen verder en realiseren we voor iedereen in ’s-Hertogenbosch zo’n mooie ochtend? Onze visie hierop staat opgeschreven in dit document.

Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch,

Download(s)

Sportvisie s'-Hertogenbosch 2014+

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten