Visie & Beleidsplein

Samen in beweging

sport- en beweegnota 2016 - 2019 gemeente Hellendoorn

(2016). Samen in beweging: sport- en beweegnota 2016 - 2019 gemeente Hellendoorn. Hellendoorn: Gemeente Hellendoorn.

De Sport- en Beweegnota 2016-2019 geeft richting aan het sport- en beweegbeleid in de gemeente Hellendoorn voor de komende vier jaren.

Om te komen tot een breed gedragen sportnota is deze in co-creatie tot stand gekomen. De blos, sportverenigingen en overige partijen waaronder zorgprofessionals, de welzijnsorganisatie en anders georganiseerde sport- en beweegaanbieders zijn in het proces bevraagd naar hun wensen en behoeften. Intern zijn diverse aanpalende beleidsterreinen betrokken, om (mogelijke) dwarsverbanden zichtbaar te maken en te komen tot een integrale sport- en beweegnota.

De sport- en beweegnota dient als leidraad voor het beleid van de komende vier jaar, bouwt voort op de dynamische sportnota ‘Sport in Beeld’ (2003) en is richtingbepalend voor de uitvoering van het beleid. Het geeft een reflectie op de huidige tijd en een doorkijk naar de ontwikkelingen die van invloed zijn op de sport in Hellendoorn. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld waarin de doelstellingen/ speerpunten worden geconcretiseerd in acties. Bij de invulling van de jaarlijkse werkplannen worden de resultaten van de bijeenkomsten uit het voortraject meegenomen

Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn,

Download(s)

Hellendoorn, sport en beweegnota 2016 - 2019

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid