Visie & Beleidsplein

Meer dan techniek

eHealth monitor 2016

Krijgsman, J., Swinkels, I.C., Lettow, B. van, Jong, J. de, Out, K., Friele, R.D., & Gennip, L. van (2016). Meer dan techniek: eHealth monitor 2016. Den Haag: Nictiz.

eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar stimulansen, belemmeringen, effecten en ontwikkelingen in de tijd. De resultaten van deze monitor zijn gebaseerd op vragenlijsten ingevuld door 591 zorggebruikers, 590 artsen, 671 verpleegkundigen, 125 praktijkondersteuners huisarts voor de geestelijke gezondheidszorg (POH’s-GGZ), 1357 leden van het Panel Psychisch Gezien en 68 managers in de care. De resultaten laten zien dat de inzet van eHealth meer is dan het invoeren van een nieuwe techniek. Het vraagt om een maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsaspecten van groot belang zijn. Samenwerking tussen meerdere partijen is vrijwel altijd noodzakelijk. Maatschappelijke innovatie gaat verder dan het veranderen van een proces of organisatie. Het gaat ook over de interactie tussen de zorgverlener en de zorggebruiker. Daarin zullen beiden zich andere gewoontes eigen moeten maken. In de rapportage zijn aanbevelingen voor overheidsbeleid en de zorgpraktijk geformuleerd. Bij de rapportage hoort een aparte tabellenbijlage.

Uitgever(s): Nictiz, NIVEL,

Download(s)

Meer dan techniek : eHealth monitor 2016

Download PDF

Tabellenbijlage eHealth-monitor 2016

Download PDF

Infographic

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Johan Krijgsman
Ilse Swinkels
Britt van Lettow
Judith de Jong
Kim Out
Roland Friele
Lies van Gennip

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ICT
e-health
innovatie
monitors
technologie
zorg