Visie & Beleidsplein

Vitale sportparken in Gelderland

kenmerken - thematisering - inventarisatie

Dijk, T.V.D. van, & Kleij, R. van (2017). Vitale sportparken in Gelderland: kenmerken - thematisering - inventarisatie. Sport&Ruimte | Ontwerp- en adviesbureau voor sportief ruimtelijke vraagstukken.

De provincie Gelderland heeft enige tijd geleden het nieuwe programma 'Gelderland Sport! 2016-2019' vastgesteld. Eén van de drie doelstellingen richt zich op het versterken van de maatschappelijke kracht van sport. Daarbij gaat het vooral om het inzetten en ondersteunen van de ontwikkeling naar Open Sportclubs en Vitale Sportparken. Een Vitaal Sportpark staat fysiek meer open voor andere maatschappelijke functies en is integraal onderdeel van de openbare ruimte en infrastructuur. Om een goed beeld te krijgen van de sportparken in Gelderland heeft de provincie een inventarisatie opgestart. Aan alle gemeenten in Gelderland is de vraag gesteld om aan te geven of en zo ja, welke initiatieven er ontplooid worden richting een Vitaal Sportpark. Ontwerp- en adviesbureau Sport&Ruimte heeft vervolgens gesprekken gevoerd met alle gemeenten die al plannen hebben voor een Vitaal Sportpark of daarin geïnteresseerd zijn. Deze inventarisatie heeft een palet aan specifieke vragen opgeleverd, die betrekking hebben op de kansen en knelpunten die ervaren worden bij de transformatie van sportparken. Deze rapportage bevat een uiteenzetting van de belangrijkste thema's die spelen bij de ontwikkeling van een vitaal sportpark.

Uitgever(s): Sport&Ruimte | Ontwerp- en adviesbureau voor sportief ruimtelijke vraagstukken,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Thecla van Dijk
Rens van Kleij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
openbare ruimte
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur