Visie & Beleidsplein

Samenwerken in de sport: wenselijk, gebrekkig en/of noodzakelijk

een kwalitatief onderzoek naar hoe veranderingen in de maatschappij en in sportbeleid doorwerken in de samenwerking tussen KNVB, voetbalverenigingen, NOC*NSF en gemeenten rondom competitievoetbal

Kwaasteniet, R.C.P. de (2016). Samenwerken in de sport: wenselijk, gebrekkig en/of noodzakelijk: een kwalitatief onderzoek naar hoe veranderingen in de maatschappij en in sportbeleid doorwerken in de samenwerking tussen KNVB, voetbalverenigingen, NOC*NSF en gemeenten rondom competitievoetbal. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In dit onderzoek is vanuit de institutionele theorie en resource dependence theorie gekeken naar hoe vanuit de KNVB (voornamelijk beleidsbepalers) en bestuurders van voetbalverenigingen betekenis wordt gegeven aan samenwerkingsrelaties in de sport. Ten eerste is de samenwerkingsrelatie tussen de KNVB en voetbalverenigingen zelf onder de loep genomen. Enerzijds in het licht van dat de KNVB voetbalverenigingen via verenigingsadviseurs pro-actiever wil ondersteunen. Anderzijds tegen de achtergrond van dat er meer buiten voetbalverenigingen wordt gevoetbald. Ten tweede is de samenwerkingsrelatie tussen voetbalverenigingen en gemeenten bestudeerd in het licht van gemeentelijke (accommodatie)bezuinigingen op sport. Ten derde is bevraagd hoe de Transitie in de Sport die NOC*NSF wil realiseren, doorwerkt in de samenwerkingsrelatie tussen de KNVB en andere sportbonden, en de samenwerkingsrelatie tussen de KNVB en NOC*NSF. Uit het onderzoek blijkt dat sportbonden niet samenwerken aan het vernieuwen van het competitiesport-aanbod op een manier zoals NOC*NSF dat vanuit de doorwerking van het beleidsprogramma Transitie in de Sport wenselijk zou vinden. Vooral omdat daar geen (economische) urgentie en noodzaak voor is.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Samenwerken in de sport: wenselijk, gebrekkig en/of noodzakelijk : een kwalitatief onderzoek naar hoe veranderingen in de maatschappij en in sportbeleid doorwerken in de samenwerking tussen KNVB, voetbalverenigingen, NOC*NSF en gemeenten rondom competitie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rutger de Kwaasteniet

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sportbeleid
sportbonden
sportverenigingen
voetbal
wedstrijdsport