Visie & Beleidsplein

Op zoek naar gouden data

een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving aan kennisdeling en -ontwikkeling binnen NOC*NSF Topsport

Amerika, B. (2016). Op zoek naar gouden data: een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving aan kennisdeling en -ontwikkeling binnen NOC*NSF Topsport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In deze masterthesis beargumenteert de auteur dat sporttak overstijgende kennis bij NOC*NSF, waar de Nederlandse topsport uit het oogpunt van ambitie, concurrentie, strategie en verantwoording grote behoefte aan heeft, niet zomaar ontstaat, ondanks de invoering van inspanningsverplichting Sport Intelligence. Van deze inspanning, die belast is met fact finding, benchmarking en data-analyse, wordt verwacht dat deze een grote rol gaat spelen in het realiseren van de ambitie om bij de top 10 best presterende landen te horen betreffende het behalen van internationale podiumplekken. Aan de hand van documentanalyse van beleidsdocumenten en vijftien semigestructureerde interviews onder medewerkers van NOC*NSF Topsport is een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvraag: wat schrijven NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kennisdeling en -ontwikkeling in relatie tot de beleidsuitgangspunten van de top 10-ambitie en welke betekenissen kennen medewerkers van de Unit Topsport van NOC*NSF hieraan toe? Ondanks dat beleidsmakers sterk inzetten op kennisdeling en -ontwikkeling, die moet leiden tot deze overstijgende, unieke kennis, en het feit dat de kennisintensiteit van de organisatie hoog is, blijkt dat medewerkers bij NOC*NSF Topsport worden geconfronteerd met tijdgebrek en een gebrek aan overzicht bij het managen van informatie en kennis. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Op zoek naar gouden data : een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving aan kennisdeling en -ontwikkeling binnen NOC*NSF Topsport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bob Amerika

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
deskundigheidsbevordering
kennismanagement
kennisoverdracht
scripties
topsport
topsportbeleid