Visie & Beleidsplein

De invloed van kickbokstraining op het psychologisch welzijn van jongeren

een longitudinaal onderzoek

Brand, L.J. (2016). De invloed van kickbokstraining op het psychologisch welzijn van jongeren: een longitudinaal onderzoek. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Ondanks de populariteit van kickboksen onder jongeren, is de invloed van kickboksen op het psychologisch welzijn van jongeren beperkt onderzocht. De rol die het sportklimaat hierbij speelt is nog onbekend. Bij 34 jongeren van 12 tot 21 jaar oud werd het psychologisch welzijn gemeten toen zij begonnen met kickboksen en nadat zij twee maanden trainden. Tijdens het tweede meetmoment werd bovendien het ervaren sportklimaat gemeten. De jongeren vertoonden na twee maanden minder indirecte agressie. Een prosociaal- en antisociaal teamklimaat, relationele ondersteuning van de trainer en de machocultuur op de sportschool waren van invloed op de competentiebeleving, agressie, denkfouten gerelateerd aan agressie en sociale problemen bij jongeren. Kickboksen heeft positieve effecten voor het psychologisch welzijn van jongeren. Sportscholen kunnen dit positieve effect bevorderen door een zo goed mogelijk sportklimaat te creëren.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

De invloed van kickbokstraining op het psychologisch welzijn van jongeren : een longitudinaal onderzoek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L.J. Brand

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
boksen
jeugd
jongeren
scripties
welzijn