Visie & Beleidsplein

De invloed van demografische, psychologische en organisatorische ontwikkelingen op sport- en organisatiecommitment

een onderzoek naar de sport- en organisatiecommitment van leden van de sportverenigingen van de KNGU, in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen

Wilde, K. (2011). De invloed van demografische, psychologische en organisatorische ontwikkelingen op sport- en organisatiecommitment: een onderzoek naar de sport- en organisatiecommitment van leden van de sportverenigingen van de KNGU, in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen. Enschede: Universiteit Twente.

De hoofdvragen van deze masterscriptie luiden als volgt: in welke mate zijn sportcommitment en organisatiecommitment te verklaren met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in acht genomen?; op welke manier kan de KNGU inspelen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, met de invloed van sportcommitment en organisatiecommitment in acht genomen? Middels een uitgebreid literatuuronderzoek is achterhaald welke maatschappelijke ontwikkelingen momenteel van invloed zijn op sportbonden en sportverenigingen. Met behulp van het Sport Commitment Model en het Model of Organizational Commitment is gekeken hoe gecommitteerd de huidige leden van sportverenigingen zijn aan hun sport en sportvereniging. De KNGU kan zich bij het maken van interventies niet alleen laten leiden door demografische en sociaal-economische gegevens. Zij zullen zich moeten richten op de psychologische en communicatieve beweegredenen van hun leden om wel of geen lid te blijven van een sportvereniging. Interventies kunnen zich richten op het concept “Social Constraints”, waarbij geprobeerd moet worden een “wij”-cultuur te creëren binnen verenigingen, zodat leden zich tegenover teamgenoten en vereniging verplicht voelen te blijven participeren. Daarnaast zal de organisatiecommitment vergroot moeten worden. Zoals eerder aangegeven zal dit waarschijnlijk vanzelf gebeuren, zodra de sportcommitment vergroot wordt.

Uitgever(s): Universiteit Twente,

Download(s)

De invloed van demografische, psychologische en organisatorische ontwikkelingen op sport- en organisatiecommitment

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kirstin Wilde

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
gymnastiek (sport)
participatie
scripties
sportbonden
sportverenigingen