Visie & Beleidsplein

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

eindrapport

Bergen, K. van, Straatmeijer, J., Breedveld, K., & Lammertink, N. (2017). Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten: eindrapport. Amsterdam: Regioplan.

Het overheidsbeleid is erop gericht te komen tot een kwantitatieve en een kwalitatieve intensivering van het bewegingsonderwijs op basisscholen. Vanuit de Tweede Kamer zijn inmiddels initiatieven gelanceerd, die de ambities nog hoger willen stellen en de inzet van vakleerkrachten en een ophoging van twee naar drie lesuren bewegingsonderwijs bepleiten. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die bepalen welke scholen voldoen aan de doelstellingen, in de regionale verschillen die er zijn en in de uitvoerbaarheid van de voorliggende plannen, hebben Regioplan en het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek uitgevoerd dat een beeld moet geven van:

  1. de oorzaken van het niet voldoen aan de norm voor het aantal uren bewegingsonderwijs en/of de norm voor de inzet van bevoegde docenten;
  2. de huidige inzet van vakleerkrachten;
  3. de financiële consequenties van de plannen om verplicht een vakleerkracht bewegingsonderwijs in te zetten in het basisonderwijs.

Dat inzicht is verkregen door het uitvoeren van een deskresearch en van secundaire analyses op reeds eerder verzamelde gegevens, en door verdiepende casestudies. De bij de beleidsscenario’s behorende investeringen zijn doorgerekend via een kostenanalyse op basis van kengetallen.

Uitgever(s): Regioplan, Mulier Instituut,

Download(s)

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten : eindrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kees van Bergen
Jerzy Straatmeijer
Koen Breedveld
Nienke Lammertink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
leraar lichamelijke opvoeding