Visie & Beleidsplein

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016

eindrapport

Lucassen, J.M.H., & Toren, S. van den (2016). Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016: eindrapport. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze voortgangsrapportage zijn de activiteiten en resultaten van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl over de totale projectperiode 2012-2016 beschreven en geanalyseerd. Daarnaast is op de voortgang in 2016 nader ingegaan. Als basis daarvoor is een monitoringsmodel gebruikt waarbij systematisch wordt gekeken naar de inzet van middelen, de daarmee gerealiseerde activiteiten en de bereikte prestaties. Vanwege de intensieve samenwerking met andere programma’s en projecten onder meer van RIVM/CGL en de GGD GHOR Nederland zijn behaalde resultaten zeker niet rechtstreeks en uitsluitend aan de Onderwijsagenda SBGL toe te schrijven. De resultaten van de Onderwijsagenda SBGL worden versterkt door deze samenwerking en de samenwerking vanuit projecten en organisaties die eveneens naar gezond gedrag van leerlingen streven. In de projectperiode 2012-2016 is een gezamenlijke ondersteuningsstructuur voor de scholen ingericht, die de expertise van de betrokken organisaties op een efficiënte manier beschikbaar stelt. Over de jaren 2013 tot en met 2016 zijn in totaal 3.948 ondersteuningsaanvragen toegekend. Medio november 2016 zijn er in totaal 948 scholen met een vignet Gezonde School, waarvan 716 Gezonde Scholen in het primair onderwijs, 155 in het voorgezet onderwijs en 77 in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016 : eindrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Suzanne van den Toren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beweegstimulering
emotionele ontwikkeling
gezonde leefstijl
gezondheidsbeleid
gezondheidsbevordering
leefstijl
leerlingen
lichaamsbeweging
monitors
onderwijs
schoolgezondheidsbeleid
sport (algemeen)
sportbeleid
sportstimulering
voeding