Visie & Beleidsplein

Strategische communicatie

principes en toepassingen

Aarts, N., Steuten, C., & Woerkum, C. van (2015). Strategische communicatie: principes en toepassingen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Dit boek gaat over principes en toepassingen van strategische communicatie. Het uitgangspunt is dat een goed begrip van de wijze waarop mensen met elkaar communiceren in verschillende contexten en gedegen inzicht in de mechanismen die daarbij een rol spelen, noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van communicatie. Toepassingen vinden plaats in de context van probleemoplossing en innovatie, waarbij innovatie ruim wordt opgevat. Het gaat niet alleen om technische innovaties maar ook om sociale innovaties, zoals andere manieren om met elkaar te communiceren.

Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Noëlle Aarts
Chantal Steuten
Cees van Woerkum

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
gedragsverandering
innovatie
interactie
media
social media