Visie & Beleidsplein

Meerjaren huisvestingsplan veldsport 2014-2020

gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht (2014). Meerjaren huisvestingsplan veldsport 2014-2020: gemeente Utrecht. Utrecht: Gemeente Utrecht.

Het Meerjaren Huisvestingsplan Veldsport sluit aan op de Discussienotitie wachtlijsten. De focus van het plan is evenals bij de Discussienotitie gericht op de periode 2014 – 2020 en niet zoals in het Mulier – onderzoek op de periode tot 2030. De redenen daarvoor zijn dat tussen 2014 en 2020 zich ontwikkelingen kunnen voordoen, die van invloed zijn op de bevolkingsprognoses en sportdeelname aan de verschillende veldsporten. De horizon 2030 ligt dan te ver af om daar nu direct concrete maatregelen op voor te stellen.

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Download(s)

Meerjaren Huisvestingsplan Veldsport 2014 - 2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Utrecht

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportaccommodaties
sportvelden