Visie & Beleidsplein

Procedurehandboek kwaliteit sportvloeren & sportaccommodaties

(2017). Procedurehandboek kwaliteit sportvloeren & sportaccommodaties. Arnhem: NOC*NSF.

Het borgen van processen behorend bij de kwaliteitsaspecten, sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland, zorgt er voor dat sportvloeren en sportaccommodaties na aanleg, ombouw of renovatie voldoen aan bepaalde minimale eisen. Deze minimale eisen zijn onder te verdelen in materiaaltechnische, constructie en sporttechnische eisen die we als georganiseerde sport noodzakelijk achten om de kwaliteit en veiligheid van sportvloeren en alle soorten (overdekte) sportaccommodaties in Nederland te borgen. Deze minimale eisen worden vastgelegd in NOC*NSF-Normen.

Voorliggende procedure beschrijft hoe NOC*NSF-Normen voor sportvloeren en alle soorten (overdekte) sportaccommodaties tot stand komen en worden onderhouden. Dit proces, wordt ook wel ‘normalisatie’ genoemd.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Procedurehandboek kwaliteit sportvloeren en sportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NEN-normen