Visie & Beleidsplein

Onderzoek sportdeelname gemeente Zeewolde 2016

Sportscan (2016). Onderzoek sportdeelname gemeente Zeewolde 2016. Zeewolde: Gemeente Zeewolde.

De gemeente Zeewolde heeft recentelijk haar ambities verwoord in de nota sport en bewegen met de titel ‘Sportief Zeewolde beweegt mee(r)’. Om op termijn uitspraken te kunnen doen over de effecten van de voorgenomen beleidsacties is dit sportdeelname onderzoek uitgevoerd. Deze ‘nulmeting’ maakt duidelijk wat de sportdeelname is in Zeewolde. Daarnaast wordt in dit onderzoek stilgestaan bij het aanbod en gebruik van sportaccommodaties en -voorzieningen. Door dit onderzoek periodiek te herhalen, worden trends zichtbaar en kan beleid worden geëvalueerd en bijgesteld. Voor dit onderzoek zijn drie onderzoeksgroepen (basisschooljeugd, jongeren en volwassenen) benaderd. Van 1.299 respondenten zijn de antwoorden gebruikt. 81 procent van de kinderen (6-10 jaar) en jeugd (11-18) in Zeewolde sport, naast de gymles, minimaal één keer per maand in 2016 (RSO-norm). Van de volwassenen sport 73 procent minimaal één keer per maand. Van de kinderen en jeugd die sporten, is respectievelijk 73 procent en 70 procent lid van een sportvereniging. Bij volwassenen ligt dit percentage aanzienlijk lager, namelijk 29 procent, en sport men met name ongeorganiseerd (40 procent) of bij een commerciële sportaanbieder (26 procent).

Uitgever(s): Gemeente Zeewolde,

Download(s)

Onderzoek sportdeelname gemeente Zeewolde 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportscan

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
gemeenten
monitors
richtlijn sportdeelname onderzoek
sportbeoefening