Visie & Beleidsplein

Kadernota bewegen en sport 2013 -2016

(2013). Kadernota bewegen en sport 2013 -2016. Dalfsen: Gemeente Dalfsen.

Deze kadernota is voorbereid met diverse organisaties die zich bezighouden met bewegen en sport. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, namelijk op 6 april en 20 juni 2012. Voor de eerste bijeenkomst waren alle sportverenigingen, welzijnsinstellingen, basisscholen, Wmo-raad en Stichting Sportraad Dalfsen uitgenodigd. Voor de tweede bijeenkomst waren de organisaties die op 6 april aanwezig waren, uitgenodigd. Na een eerste verkenning op 6 april heeft in de bijeenkomst van 20 juni verdieping plaatsgevonden. Op basis van de huidige stand van zaken (zowel bij organisaties als gemeente) en de ontwikkelingen is nader ingegaan op aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid. Bewegen en sport maken onderdeel uit van het meedoen aan de samenleving.

Meedoen is het devies. Tegelijkertijd is dit ook het centrale thema van de Wmo. De invalshoek voor deze kadernota is dan ook invulling geven aan de relevante prestatievelden volgens de Wmo.

Uitgever(s): Gemeente Dalfsen,

Download(s)

Kadernota sport en bewegen 2013 - 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbeleid