Visie & Beleidsplein

Notitie sporten met een beperking

(2016). Notitie sporten met een beperking. Dalfsen: Gemeente Dalfsen.

In de Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 is één van de aandachtspunten sporten voor mensen met een beperking. Als actiepunt is opgenomen mensen met een beperking meer te laten bewegen en bij voorkeur bij organisaties in onze eigen kernen. Een mogelijkheid hiertoe is herschikking van de structureel beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking van € 2.800. In deze notitie plaatsen we dit in een breder perspectief. Dit actiepunt past namelijk prima bij het landelijk in ontwikkeling zijnde nieuwe gehandicaptensportbeleid van het ministerie van VWS. In deze notitie gaan we achtereenvolgens in op het landelijke beleid, de stand van zaken in de gemeente Dalfsen en hoe verder.

Uitgever(s): Gemeente Dalfsen,

Download(s)

Notitie sporten met een beperking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
sportbeleid