Visie & Beleidsplein

Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2016

voortgang van de JOGG-aanpak, gezonde omgeving en communicatie (intern rapport)

Scholten, V., Breedveld, K., & Reijgersberg, N. (2017). Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2016: voortgang van de JOGG-aanpak, gezonde omgeving en communicatie (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van Jongen Op Gezond Gewicht heeft het Mulier Instituut een onderzoek naar de programma’s uitgevoerd met als doel om de voortgang op de verschillende pijlers van de JOGG-aanpak, projecten van de Gezonde Omgeving en communicatie in kaart te brengen. Om de voortgang van de programma’s van Jongeren Op Gezond Gewicht in kaart te brengen, is een online vragenlijst onder 107 JOGG-gemeenten uitgezet. De respons bedroeg 58 procent. Concluderend stellen de onderzoekers dat JOGG-gemeenten met de meeste programma’s goed op weg zijn en hun aandacht over diverse onderwerpen hebben verspreid. De programma’s worden via de infrastructuur van de JOGG-aanpak aan de lokale uitvoering verbonden en ondersteunen het werken aan de doelen van de JOGG-aanpak. Veel gemeenten zijn interdisciplinair met verschillende pijlers van de JOGG-aanpak bezig. In de meeste gemeenten wordt gewerkt aan projecten van de Gezonde Omgeving en de themacampagnes worden veelvuldig in JOGG-gemeenten ingezet.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vera Scholten
Koen Breedveld
Niels Reijgersberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
communicatie
jeugd
jongeren
kinderen
lichaamsgewicht