Visie & Beleidsplein

Onderzoek JOGG-aanpak 2016

tevredenheid van JOGG-regisseurs met de dienstverlening en ondersteuning van de JOGG-aanpak (intern rapport)

Scholten, V., Reijgersberg, N., & Breedveld, K. (2016). Onderzoek JOGG-aanpak 2016: tevredenheid van JOGG-regisseurs met de dienstverlening en ondersteuning van de JOGG-aanpak (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van Jongen Op Gezond Gewicht heeft het Mulier Instituut een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met als doel het oordeel van de JOGG-regisseurs over de geleverde dienstverlening in kaart te brengen. Overall wordt de dienstverlening en ondersteuning van Jongeren Op Gezond Gewicht met een ruime voldoende beoordeeld. De verschillende trainingen en bijeenkomsten die worden georganiseerd in het kader van kennisdeling, scoren iets lager dan de algemene dienstverlening en ondersteuning. In de ogen van JOGG-regisseurs zijn de verdiepingstrainingen dit jaar iets verbeterd. De JOGG-regisseurs zijn tevreden over de verschillende professionals die de JOGG-regisseur ondersteunen. Net als vorig jaar krijgt de JOGG-coach het hoogste rapportcijfer. De verschillende communicatiemiddelen en ondersteuningsmaterialen worden veelal gebruikt door JOGG-regisseurs en scoren ook (ruim) voldoende. Regisseurs vinden dat op de JOGG-wiki nog wat overzichtelijker mag worden. Een terugkerend aandachtspunt dat uit de resultaten naar voren komt, is dat aandacht voor de lokale situatie belangrijk is. JOGG-regisseurs geven aan vooral gebaat te zijn bij ondersteuning op maat. Ze ontvangen graag casus- en regiogerichte informatie en voorbeelden die gemakkelijk toe te passen zijn. De resultaten van 2016 zijn in lijn met de resultaten van 2014 en 2015.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vera Scholten
Niels Reijgersberg
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
jeugd
jongeren
kinderen
lichaamsgewicht
tevredenheid