Visie & Beleidsplein

Nota gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente Hellendoorn

vitale coalities betere gezondheid, meer participatie

Nota gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente Hellendoorn: vitale coalities betere gezondheid, meer participatie. Hellendoorn: Gemeente Hellendoorn.

Met deze nota wil de gemeente Hellendoorn, in lijn met de grote decentralisaties (nieuwe Jeugdwet, nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Passend Onderwijs), verder werken aan meer zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. Vitaliteit is het nieuwe toverwoord om, bij voorkeur langer, te blijven meedoen in de samenleving! We willen van ‘ziekte en zorg’ naar ‘mens en maatschappij’. De grootste uitdaging ligt daarbij nog steeds in onze preventieve taak, maar de weg naar meer gezonde jaren begint ook met het besef dat het behalen van gezondheidswinst niet alleen vanuit het gezondheidsdomein wordt bereikt. Zogenaamde ‘vitale coalities’ staan daarom voorop. Andere beleidsvelden, maatschappelijke organisaties en vooral inwoners zijn daar hard voor nodig. Alleen zo kan meer resultaat met nagenoeg eenzelfde inspanning worden gehaald. En dat is hard nodig omdat we anders een onaanvaardbare hoge prijs betalen voor onze gezondheidszorg.

Vitale coalities ontstaan niet zomaar. Hiervoor is instemming en een positieve grondhouding op alle niveaus noodzakelijk. Vitale coalities streven gemeenschappelijke doelen na. Partners liften mee op elkaars kennis en bereiken zo de gezamenlijke doelstelling: “Samen voor meer gezonde jaren”.

Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn,

Download(s)

Vitale coalities betere gezondheid, meer participatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid
jeugd