Visie & Beleidsplein

Bruto Utrechts Fietsproduct

wat levert een toename van fietsgebruik de stad op?

Tot en met ontwerpen, First Echelon, & Decisio (2017). Bruto Utrechts Fietsproduct: wat levert een toename van fietsgebruik de stad op?. Rotterdam: Tot en met ontwerpen.

De fiets heeft directe economische waarde doordat het werkgelegenheid creëert, bijvoorbeeld in de fietsproductie en -verkoop. De toename van het fietsgebruik heeft ook allerlei positieve maatschappelijke effecten. Fietsers zijn gezonder en productiever dan automobilisten en elke fietskilometer die een autokilometer vervangt is positief voor het milieu, de luchtkwaliteit en zorgt voor een afname van geluidsoverlast. Al deze maatschappelijke effecten hebben ook een economische waarde. Om deze analyse te maken is uitgegaan van de veranderingen in de modal split van vervoerskeuzes die begonnen of eindigden in Utrecht tussen 2010 en 2015. De cijfers laten het effect van beleid zien, zoals de investeringen in stallingen en snellere fietsverbindingen. Uiteraard is het effect van beleidskeuzes pas na enige tijd te meten, waardoor deze effecten niet direct afgezet kunnen worden tegen de investeringen in een bepaald jaar. Deze analyse is in die zin een nulmeting. Het Bruto Utrechts Fietsproduct (BUF) laat zien wat beleid voor de fiets kan doen en doet een aantal aanbevelingen om het Fietsproduct te vergroten. Daarbij zijn ook de fietsende – en soms toch niet fietsende – Utrechters naar hun mening gevraagd. De fiets is een onmisbare en soms onzichtbare schakel in het totale mobiliteitssysteem van Utrecht, maar ook in de totale economie. En er is ruimte voor groei. Het BUF laat een verrassend beeld zien dat zelfs de meest verstokte automobilist kan overtuigen van de noodzaak voor meer investeringen in de fiets.

Uitgever(s): Tot en met ontwerpen, First Echelon, Decisio,

Download(s)

Bruto Utrechts Fietsproduct : wat levert een toename van fietsgebruik de stad op?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tot en met ontwerpen
First Echelon
Decisio

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
economie
fietsen
maatschappelijke effecten
stedenbeleid
verkeer en vervoer