Visie & Beleidsplein

Voorzieningen verdeeld

profijt van de overheid

Olsthoorn, M., Pommer, E., Ras, M., Torre, A. van der, & Wildeboer Schut, J.M. (2017). Voorzieningen verdeeld: profijt van de overheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Burgers hebben profijt van de overheid wanneer zij inkomensondersteuning ontvangen, omdat zij zelf geen inkomen kunnen verwerven. Ze hebben ook profijt wanneer zij gebruik maken van zorg, ondersteuning, onderwijs, openbaar vervoer, sport, cultuur en recreatie en wanneer zij een huis huren of bezitten. Uiteraard moeten al deze voorzieningen bekostigd worden. Daarom dragen burgers premies en belastingen af en betalen zij voor sommige voorzieningen een eigen bijdrage. Sommige burgers ontvangen meer overdrachten dan dat zij aan belastingen en premies afdragen. Zij hebben per saldo profijt van de overheid. Anderen dragen meer af dan dat zij ontvangen en hebben per saldo nadeel van de overheid. Wie hebben voordeel, wie nadeel van de overheid? Zijn dit burgers met een laag inkomen, een hoog inkomen, of juist met een middeninkomen? Of is het profijt gelijkmatig verdeeld over inkomensgroepen? En zijn er nog andere factoren die de verdeling van het profijt beïnvloeden? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen op basis van administratieve gegevens en vragenlijsten uit 2014.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Voorzieningen verdeeld : profijt van de overheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martin Olsthoorn
Evert Pommer
Michiel Ras
Ab van der Torre
Jean Marie Wildeboer Schut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

belastingen
overheid