Visie & Beleidsplein

CANO in beweging

kwalitatief onderzoek naar het perspectief van jongeren op sport en bewegen in de CANO-voorzieningen

Buysse, W. (2017). CANO in beweging: kwalitatief onderzoek naar het perspectief van jongeren op sport en bewegen in de CANO-voorzieningen. Amsterdam: DSP-groep.

De meeste jongeren in de jeugdzorg ervaren het samen sporten en bewegen met begeleiders als een waardevol onderdeel van hun begeleiding. Dit biedt meerdere aanknopingspunten voor de CANO-methodiek, die uitgaat van de bronnen en krachten in de jongere en zijn of haar context. De belangrijkste aanbeveling is dan ook om sport en bewegen een duidelijke plek te geven in het individuele begeleidingstraject van jongeren in de jeugdzorg, van intake tot nazorg. Daarbij is het zaak om in elke fase van de begeleiding heel expliciet stil te staan bij de vraag met welk doel sport en bewegen bij deze individuele jongere wordt ingezet. Op die manier ingevuld kan sport en bewegen een goede aanvulling zijn op de reeds bestaande methodieken in de begeleiding.

Uitgever(s): DSP-groep,

Download(s)

CANO in beweging : kwalitatief onderzoek naar het perspectief van jongeren op sport en bewegen in de CANO-voorzieningen (rapport)

Download PDF

Managementsamenvatting (11 pag.)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wendy Buysse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

begeleiding
jeugd
jeugdzorg
lichaamsbeweging