Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties en financiën

huursystematiek en erfpacht voor sportaccommodaties in Breda

(2016). Sportaccommodaties en financiën: huursystematiek en erfpacht voor sportaccommodaties in Breda. Breda: Gemeente Breda.

In deze nota wordt ingegaan op de overwegingen en keuzes die gemaakt zijn rond de tarievennota en erfpacht (zakelijk recht) zoals deze in de nota ‘Bewegingsruimte’ staan beschreven. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van deze nota, waar komen we vandaan en waar willen we naartoe? Vervolgens geeft hoofdstuk 2 een beschrijving van de kostensystematiek waarvoor gekozen is en welke uitgangspunten de basis vormen voor de nieuwe tarieven die toegelicht worden in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 zoomt in op de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen gemeente en sportverenigingen en tenslotte wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de methodiek rondom erfpacht. Ieder hoofdstuk heeft een korte leeswijzer aan het begin en een korte samenvatting aan het eind van het hoofdstuk.

Uitgever(s): Gemeente Breda,

Download(s)

Sportaccommodaties en financiën

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
sport (algemeen)
sportaccommodaties
tarieven