Visie & Beleidsplein

Landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen

evaluatie op organisatieniveau

Hoekstra, F., Hettinga, F.J., Duijf, M.J.W., Hoekstra, T., Schans, C.P. van der, Dekker, R., & Woude, L.H.V. van der (2017). Landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen: evaluatie op organisatieniveau. Nederlands tijdschrift voor revalidatiegeneeskunde (pp. 7-12)

De landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen heeft aan het einde van periode geresulteerd in 26 actieve Sportloketten waar vanuit 5.873 patiënten begeleiding hebben ontvangen voor het behouden van een actieve leefstijl in de thuissituatie. De ruime meerderheid van deze patiënten is vanuit de revalidatiebehandeling doorverwezen naar een sport- en beweegactiviteit in de regio. Deze resultaten geven aan dat de implementatie van het programma heeft bijgedragen aan de versterking van de verbinding tussen de revalidatiezorg en de sport- en beweegaanbieders in de omgeving. Het aantal deelnemers aan het programma (bereik) en de implementatie van de kernactiviteiten van het programma (kwaliteit) waren halverwege de programmaperiode het hoogste. Deze resultaten geven het belang aan om continu aandacht te blijven houden voor de implementatie van activiteiten omtrent het stimuleren van sport en bewegen tijdens en na de revalidatie. Zowel de betrokken professionals als de deelnemende patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De borging van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op de lange termijn ziet er positief en hoopvol uit.

Uitgever(s):

Download(s)

Landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Femke Hoekstra
Florentina Hettinga
Marjo Duijf
Trynke Hoekstra
Cees van der Schans
Rienk Dekker
Lucas van der Woude

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

implementatie
mensen met een chronische ziekte
mensen met een lichamelijke beperking
revalidatie