Visie & Beleidsplein

Beleidswijzer sport & bewegen

Hoyng, J., Sluis, M., & Kenniscentrum Sport (2018). Beleidswijzer sport & bewegen. Ede: Kenniscentrum Sport.

Dit betreft een geactualiseerde versie van de Beleidswijzer uit 2017. De beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dit kan een zelfstandige, losstaande nota zijn of een onderdeel van bijvoorbeeld een nota gezondheidsbeleid of een Wmo-beleidsnota. De beleidswijzer geeft inzicht in elementen van beleidsvorming die je stapsgewijs kunt zetten, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden. Beleidsvorming is niet per definitie een volgtijdelijk proces. Elementen die je beschrijft of stappen die je neemt kunnen naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van de fase waarin de gemeente zich bevindt, kunnen ook slechts delen van het stappenplan worden gevolgd en uitgewerkt.

De beleidswijzer begint met een inleiding over de rol van de gemeente. De diversiteit aan nota's wordt beschreven en er wordt ingegaan op de voordelen van een beleidsnotitie. In het tweede deel gaan we nader in op het ontwerpen van beleid bestaande uit de volgende stappen:

  1. Aanleiding
  2. Procesarchitectuur
  3. Analyse
  4. Visie, doelen en doelgroep
  5. Beleidskeuzes en thema’s
  6. Uitvoering
  7. Monitoring en evaluatie
  8. Verankering

 

Deze beleidswijzer is geschreven voor gemeentelijke beleidsambtenaren uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en coördineren van het sport- en beweegbeleid. Echter, ook andere geïnteresseerden kunnen de beleidswijzer gebruiken als inspiratiebron en handreiking.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Beleidswijzer sport & bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Hoyng
Mijke Sluis
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid
sportbeleid