Visie & Beleidsplein

Geïndiceerde depressiepreventie voor volwassenen

inventarisatie van werkzame elementen

Duivis, H., Poel, A. van der, & Boon, B. (2016). Geïndiceerde depressiepreventie voor volwassenen: inventarisatie van werkzame elementen. TSG 94 (pp. 170-173)

Kennis over werkzame elementen van interventies draagt er aan bij dat nieuwe interventies ontwikkeld kunnen worden rondom de werkzame elementen, en dat bestaande interventies aangepast kunnen worden aan de context waarbinnen zij worden aangeboden onder waarborging van de werkzame elementen. Een werkgroep onder leiding van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), met partners die zijn aangesloten bij het Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT), heeft zich in 2015 toegelegd op het in kaart brengen van werkzame elementen van bestaande interventies met verschillende doelen en doelgroepen. Het Trimbos-instituut heeft zich als een van de partners gericht op het in kaart brengen van werkzame elementen van geïndiceerde depressiepreventie voor volwassenen.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hester Duivis
Agnes van der Poel
Brigitte Boon

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressie
effectieve interventies