Visie & Beleidsplein

Sport- en beweegnota 2016-2019

concept 12-10-15

gemeente Hellendoorn

(2016). Sport- en beweegnota 2016-2019: concept 12-10-15, gemeente Hellendoorn. Hellendoorn: Gemeente Hellendoorn.

Deze nota start met een huidige stand van zaken op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Hellendoorn (hoofdstuk 2), waarna in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. In hoofdstuk 4 komen de doelstellingen en de bijbehorende kaders aan de orde. Vervolgens worden de speerpunten voor het sportbeleid weergegeven in hoofdstuk 5. Als laatste worden in hoofdstuk 6 de financiële kaders benoemd. In bijlage 1 is de factsheet ‘Sport, bewegen en leefstijl in Hellendoorn’ opgenomen.

Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn,

Download(s)

Sport en Beweegnota 2016-2019

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid