Visie & Beleidsplein

Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport

Pulles, I., & Visser, K. (2017). Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Miljoenen Nederlanders doen wekelijks aan sport of bezoeken met regelmaat een sportwedstrijd. Het aantal gerapporteerde zware vergrijpen in de sport is de afgelopen jaren gedaald, toch komt wangedrag zoals verbaal en fysiek geweld en discriminatie of kwetsende opmerkingen nog steeds voor. De overheid streeft naar een veilig sportklimaat: iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, etniciteit en seksuele oriëntatie, moet met plezier kunnen sporten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om een overzicht te geven van de gegevens die bekend zijn over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen in relatie tot sport. De nadruk ligt hierbij op sportdeelname, veiligheid en de houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit. In deze publicatie wordt de beschikbare kennis en informatie over sportdeelname en de houding ten opzichte van LHBT-personen in de sport gebundeld.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ine Pulles
Kirsten Visser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
Veilig Sportklimaat
normen en waarden
sociale veiligheid
sportbeoefening
sporten
veiligheid