Visie & Beleidsplein

Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2015-2018

alle Amsterdammers doen mee

(2015). Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2015-2018: alle Amsterdammers doen mee. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Met het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 maakt de gemeente Amsterdam de koers duidelijk voor burgers en partners, zodat helder is wat wel en niet van de gemeente kan worden verwacht en waar de gemeente extra op investeert. Met het beleidsplan voldoet de gemeente Amsterdam aan de wettelijke verplichtingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet om een dergelijk richtinggevend meerjarenbeleidsplan op te stellen vanaf 2015. Daarnaast voldoet Amsterdam aan de wettelijke plicht van gemeenten om voor volksgezondheid een meerjarenbeleidsplan op te stellen.

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam,

Download(s)

Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018

Download PDF

Maatschappelijke doelen en prestatie-indicatoren Sociaal Domein Periode 2015-2018

Download PDF

Samenvatting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sociaal beleid