Visie & Beleidsplein

Sportieve kunst

een modelontwerp voor kansrijke implementatie van sportzorgarrangementen in het sociale domein

Siemers, E. (2015). Sportieve kunst: een modelontwerp voor kansrijke implementatie van sportzorgarrangementen in het sociale domein. Groningen: Wagner Group, Sport Management Institute.

In deze MBA-thesis staat de volgende onderzoeksvraag centraal: welke strategie vergt het kansrijk implementeren van Sportzorgarrangementen in het sociale domein? Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten door de decentralisaties nieuwe gemeentetaken erbij gekregen. De gemeenten zoeken zekerheid om met de veranderingen om te kunnen gaan en dat alles met weinig tot geen financiële ruimte. Sportzorgarrangementen zouden juist kunnen helpen bij het anticiperen op deze maatschappelijke ontwikkeling. Met behulp van vier deelvragen, een theoretisch kader en een case study is een model ontworpen voor de kansrijke implementatie van Sportzorgarrangementen. Het model is getoetst door enkele experts. 

Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute,

Download(s)

Sportieve kunst : een modelontwerp voor kansrijke implementatie van sportzorgarrangementen in het sociale domein

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ellian Siemers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
scripties
sportgezondheidszorg