Visie & Beleidsplein

Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport

sportagenda gemeente Zoetermeer 2017 en verder

(2017). Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport: sportagenda gemeente Zoetermeer 2017 en verder. Zoetermeer: Gemeente Zoetermeer.

Ter vervanging van de sportnota ‘Mee(r) doen met sport’ (2009 -2016) is in samenspraak met de stad een nieuwe sportagenda ‘Zoetermeer sterker door sport’ (2017 en verder) opgesteld. Deze sportagenda biedt de belangrijkste kaders voor het sportbeleid van de gemeente Zoetermeer.

Belangrijke aandachtspunten in de sportagenda zijn:

  • Zoetermeerders zijn actief. We zetten in op verhoging van regelmatige sportdeelname van alle Zoetermeerse inwoners. Daarnaast hebben we aanvullende aandacht voor de doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen (65+), mensen met een beperking en mensen in een achterstandssituatie.
  • Accommodaties op orde. Sportverenigingen, andere sportaanbieders en individuele sporters moeten kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen. In de sportagenda is ook aandacht voor herziening van huurtarieven gericht op: transparantie, eerlijkheid en stimulering van maatschappelijke inzet.
  • Vitale sportverenigingen. De belangrijkste taak van sportaanbieders is en blijft het aanbieden van mogelijkheden voor sport en bewegen. Tegelijk zien we dat zij steeds belangrijker (kunnen) worden als partner bij het oppakken van andere maatschappelijke doelstellingen. Om deze redenen is het belangrijk dat er in Zoetermeer sprake is van vitale sportverenigingen.
  • Sport in de maatschappij. Sport is een kansrijk hulpmiddel bij maatschappelijke uitdagingen. Dit willen we optimaal benutten. Hierbij richten we ons op de thema’s participatie, gezondheid, welzijn en veiligheid. Daarnaast is verbinding van de sportaanbieders met het onderwijs en andere (sociale) partners van groot belang.
  • Trots op de sport in Zoetermeer. We zijn trots op de prestaties van de Zoetermeerse topsporters. We zetten hen dan ook graag in het zonnetje tijdens ons sportgala. Daarnaast ondersteunt de gemeente sportevenementen die bijdragen aan een consistente profilering van Zoetermeer op gebied van (winter)sport & leisure.

Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer,

Download(s)

Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport : sportagenda gemeente Zoetermeer 2017 en verder

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid