Visie & Beleidsplein

Naar Brabantse sportevenementen met maatschappelijke impact

Hover, P., & Stam, N. (2017). Naar Brabantse sportevenementen met maatschappelijke impact. Utrecht: Mulier Instituut.

Sportevenementen worden steeds vaker gezien in het licht van hun bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Ook de provincie Brabant zet hierop in en ambieert dat Brabantse sportevenementen een optimaal maatschappelijk effect sorteren. Om dit te stimuleren heeft de provincie het Mulier Instituut gevraagd de bestaande kennis over dit thema middels een quick scan samen te vatten, met een accent op de provinciale beleidsdoelen. In voorliggend document is hiervan verslag gedaan, waarbij is gekozen voor een compacte opzet. Organisatoren van Brabantse sportevenementen en hun stakeholders kunnen hieruit inspiratie opdoen waardoor naast een goed georganiseerd sportevenement ook wordt ingezet op een bredere maatschappelijke impact. Daarnaast kan dit rapport ook van waarde zijn voor professionals in de sportevenementensector buiten Noord-Brabant. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Naar Brabantse sportevenementen met maatschappelijke impact

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Nienke Stam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
maatschappelijke effecten
provincies
sportevenementen