Visie & Beleidsplein

Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen

Hover, P., & Heuvel, M. van den (2017). Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen. Utrecht: Mulier Instituut.

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in juni 2016 het Statenvoorstel ‘Brabant Beweegt: Sportagenda 2016-2019’ vastgesteld. De provincie wil de komende jaren sport inzetten om doelen te realiseren rond sociale veerkracht en economische ontwikkeling. De sportagenda 2016-2019 wordt gekenmerkt door vier ‘sportlijnen’: aangepast sporten, sportevenementen, talentontwikkeling en innovatie en technologie. Voorliggende rapportage heeft betrekking op de lijn sportevenementen. In het uitvoeringsplan zijn door de provincie een aantal doelen (KPI’s) ten aanzien van sportevenementen benoemd. Deze hebben betrekking op de jaren 2017 tot en met 2019. Tussen 2016 en 2019 worden door de provincie jaarlijks acht tot tien sportevenementen financieel ondersteund. Voor 2017, 2018 en 2019 is hiervoor in totaal een budget van 3,5 miljoen euro beschikbaar (30% van totale budget). De provincie Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut en Fontys Economische Hogeschool Tilburg gevraagd een evaluatiemethode te ontwikkelen voor sportevenementen die in de periode 2016-2019 door de provincie financieel worden ondersteund. Die evaluatie is toegespitst op het meten van de doelen. Voorliggend document bevat een beschrijving van deze methode.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
evaluatie
methoden
methodologie
provincies
sportevenementen