Visie & Beleidsplein

Een toekomstbestendige buitensport in Landerd

Roest, J. van der, & Schadenberg, B. (2017). Een toekomstbestendige buitensport in Landerd. Utrecht: Mulier Instituut.

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Landerd het college van B en W verzocht een toekomstvisie voor de buitensport in de gemeente te ontwikkelen, zodat toekomstige middelen in buitensportaccommodaties op een goede manier besteed kunnen worden. Een aantal buitensportverenigingen heeft de gemeente verzocht investeringen te doen in hun accommodatie. In deze rapportage worden de resultaten van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Landerdse buitensport gepresenteerd. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige en toekomstige accommodatiebehoeften en in de vitaliteit van de verschillende verenigingen. Daarnaast biedt het rapport inzicht in de input die de verenigingen in het onderzoeksproces hebben geleverd. Over het algemeen kan worden gesteld dat de Landerdse buitensport voldoende toekomstbestendig is. De meeste verenigingen beschikken over voldoende organisatiekracht om de sport duurzaam te organiseren.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Een toekomstbestendige buitensport in Landerd

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan-Willem van der Roest
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buitensportaccommodaties
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
sportverenigingen
toekomst