Visie & Beleidsplein

Steunend stelsel

transformatie van het sociaal domein

Delden, P. van (2014). Steunend stelsel: transformatie van het sociaal domein. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

In ons land wordt het sociaal domein ingrijpend hervormd. De maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en de jeugdhulp vallen voortaan onder de gemeenten. Dit biedt grote kansen tot verbetering maar brengt ook forse risico's met zich mee, zoals elders in Europa al is gebleken. De transformatie moet de rol van burgers versterken en leiden tot een verschuiving van intensieve naar preventieve vormen van ondersteuning en hulp. Dit kan door drie centrale opgaven als ijkpunt te nemen: uitbouwen van sociale netwerken van burgers, creëren van een markante lokale ondersteuningsstructuur en samenhang brengen in het totale aanbod. Effectief uitgevoerd zijn deze ijkpunten de drijvende kracht om de transformatie tot stand te brengen. Gemeenten en instellingen brengen hiervoor de behoeften van burgers in kaart, herzien het hulpaanbod en stellen een lokale en een regionale ondersteuningsagenda op. De gemeenten gaan meer sturen via de netwerken van organisaties en professionals. Dit boek is een leidraad voor alle professionals en bestuurders die op dit moment te maken hebben met de grote veranderingen in welzijn, hulpverlening en zorg.

Uitgever(s): Uitgeverij Van Gennep,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Pieterjan van Delden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeenten
hulpverlening
sociaal beleid
welzijn
zorg